USLUGE

Preduzeće „Termoinžinjering“ d.o.o. je osnovano 2001 godine sa delatnostima projektovanja i izgradnje objekata niskogradnje, visokogradnje, energetskih postrojenja, gasnih sistema, sistema za distribuciju i skladištenje nafte i naftnih derivata, vodovodnih i kanalizacionih instalacija, vrelovodnih i toplovodnih instalacija, zaštita na radu, protivpožarne zaštite, zaštitu životne sredine, prižanje konsalting i savetodavnih usluga, inžinjering.

U svom radu preduzeće deluje po dva osnovna pravca

PROJEKTOVANJE, konsalting i inžinjering

A. Oprema, prateći objekti i instalacije


- Sistemi za skladištenje i distribuciju tečnog naftnog gasa (propan-butan)
01

 


- Sistemi za skladištenja i distribuciju nafte i derivata nafte
02


- Stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila (benzinske stanice)
03

 

 

 

 

- Instalacije uličnog i priključnog razvoda prirodnog gasa

 

 

 

 

Gasne kotlarnice

 

 - Unutrašnje instalacije prirodnog gasa u objektima


- Opšta gasifikacija naseljenih mesta

 


- Gasni sistemi, razvodi i gasne stanice


 

 

 

 

- Instalacije vrelovoda i toplovoda i instalacije daljinskog grejanja u gradovima
- Unutrašnje instalacije grejanja u objektima
- Toplovodne podstanice

 

 

 

- Sistemi vodovodnog snabdevanja, hidrantskih instalacija
- Kanalizacione instalacije
- Sistemi prečišćavanja i separacije otrovnih materija iz zauljenih otpadnih atmosferskih voda

- Industrijski objekti (sušare, silosi, elevatori, transporteri, skladišta itd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Objekti nisko i visoko gradnje

- Poslovni objekti, stambeni objekti, poslovno- stambeni objekti, industrijski objekti, magacini, proizvodne hale (sa svim potrebnim projektnim segmentima: arhitektonsko građevinski, elektro, mašinski, vodovod i kanalizacija, instalacije grejanja, pristupne, saobraćajnice, sistemi, zaštite)

 

 

 

 

C. Zaštita i bezbednost

- Izrada glavnih projekata zaštite od požara objekata nisko i visokogradnje, opreme i instalacija, stambenih, stambeno poslovnih, industrijskih objekata
- Izrada studija o proceni uticaja na životnu sredinu i predlog mera za otklanjanje posledica akcidenta
- Izrada potrebne dokumentacije i vršenje koordinacije bezbednosti i zaštite na radu

D. Grafička obrada i dizajn

- Izrada vektorske grafike (dizajn plakata logo-a)
- izrada projektovanih objekata u 3D prikazu

 

 

 

 

E. Ekonomka analitika i procene isplativosti

- Izrada studija izvodljivosti i isplativosti planiranih investicija (biznis plan)

F. Izrada dokumentacije za legalizaciju objekata

- izrada projekata izvedenog objekta
- Izrada zapisnika o izvršenom veštačenju o tehničkoj ispravnosti i ispunjenosti uslova za upotrebu objekta

G. Izrada dokumentacije za upravljanje otpadom

- izrada projekata za tretman i skladištenje otpada (otpadnih guma, PVC otpada itd)


IZGRADNJA

- Izrada instalacija uličnog i priključnog razvoda prirodnog gasa

- Izrada gasnih kotlarnica

 

 

 

 

 

 

 

 

- Izrada unutrašnje instalacije prirodnog gasa u objektima

- Izrada i postavljanje gasnih stanica niskog i srednjeg pritiska

 

 

 

 

- Izrada instalacija vrelovoda i toplovoda i instalacije daljinskog grejanja u gradovima

 

 

 

 

- Izrada unutrašnjih instalacija grejanja u objektima (radijatorsko grejanje, podno grejanje, grejanje tečnim naftnim gasom, grejanje prirodnim gasom)
- Izrada toplovodnih podstanica
- Izrada sistema vodovodnog snabdevanja, hidrantskih instalacija

 

 

 

 

- Izrada kanalizacionih instalacija

- Izrada instalacija tečnog naftnog gasa (propan-butan)

 

 

 

 

 

- Izrada elektro instalacija niskog napona

 

 

 

 

 

TEHNIČKO TEHNOLOŠKA OPREMLJENOST PREDUZEĆA
- Poslovni prostor sa projektnim biroom u sopsvenom vlasništvu
- Radionica i magacinski prostor u sopstvenom vlasništvu
- Vozni park
- Sav potreban alat i oprema
- Stručan i kompetentan inžinjerski i majstorski ljudski potencijal
- Potrebne licence Inžinjerske komore Srbije i atestna dokumentacija o osposobljenosti za obavljanje poslova projektovanja i montažerskih poslova

 

 

Kontakt

TERMOINŽINJERING d.o.o. 
23000 Zrenjanin 
Dragice Pravice 52 
PIB: 101162745 
Telefon i faks: 023/522-338; 021/465-755
Mobilni telefon: 063/501-260; 063/501-684 
e-mail: office@termoinzinjering.rs
e-mail: termoinzinjering@gmail.com