DOBRO DOŠLI

Preduzeće „TERMOINŽINJERING“ d.o.o.  je osnovano 2001. godine sa delatnostima projektovanja i izgradnje objekata niskogradnje, visokogradnje, energetskih postrojenja, gasnih sistema, sistema za distribuciju i skladištenje nafte i naftnih derivata, vodovodnih i kanalizacionih instalacija, vrelovodnih i toplovodnih instalacija, zaštita i bezbednosti na radu, protivpožarne zaštite, zaštite životne sredine, pružanje konsalting i savetodavnih usluga, inžinjering.
Termoinžinjering d.o.o. može da se pohvali velikim brojem uspešno završenih projekata (preko 200) u periodu od 2001. do danas. Zbog ovoga, stekli smo izuzetnu popularnost i postali pravi garant za kvalitet.
Nadamo se da će te se i Vi uskoro naći na našoj listi uspešno završenih projekata
Osnovno opredeljenje „TERMOINŽINJERING“ d.o.o je da u odnosu na zahteve okruženja, zaposlenih i krajnjih korisnika promoviše:

  • stručnost u radu
  • stalno usavršavanje i poboljšanje kvaliteta usluga
  • pošten i krajnje korektan pristup u odnosima sa poslovnim partnerima i korisnicima usluga
  • bezbednost i zdravlje na radu
  • odgovornost prema društvenoj zajednici

 

Kontakt

TERMOINŽINJERING d.o.o. 
23000 Zrenjanin 
Dragice Pravice 52 
PIB: 101162745 
Telefon i faks: 023/522-338; 021/465-755
Mobilni telefon: 063/501-260; 063/501-684 
e-mail: office@termoinzinjering.rs
e-mail: termoinzinjering@gmail.com